AA STUDIER


Jag har aldrig slutat att vara aktiv


Skrivarvänlig version


Författaren till "Home Brewmeister" hävdade att i detta livsförändrande program, tar tillväxtprocessen aldrig slut.


Den 11 februari 1938, drack jag för sista gången. Jag var en kronisk alkis och genom ett långt invecklat mirakel, träffade jag min sponsor, Dr Bob, en av våra grundare. Han lade in mig på Akron City Hospital, där jag träffade de alkisar som hade föregått mig i Gemenskapen.


Femton månader senare organiserade jag Cleveland, Ohio AA-gruppen. Aktiviteten i Cleveland området var hektiskt. Jag spenderade nästan all min tid att införskaffa och följa upp publiciteten för AA, organisera samarbete med civila och kyrkliga grupper, sjukhus och domstolar och att hjälpa nya grupper att starta.


Så vad gör jag nu, trettio år senare? Jag har aldrig slutat att vara aktiv, även om min position i Gemenskapen har ändrats under åren. Jag deltar i genomsnitt på två möten i veckan, när jag är hemma. Jag är också ombedd att tala på olika grupper. Dessutom är jag inbjuden att delta i ett antal gruppjubileums program och "AA roundups" runt om i landet (och ibland utomlands). Många människor kontaktar mig för konsultering och råd om både personliga och grupp problem. Jag har en omfattande korrespondens, eftersom jag har fått så många vänner i AA från kust till kust. Då och då sponsor jag någon. Fall, där så gott som allt har prövats av alla andra, hamnar ofta i mina händer.


Jag har inte funnit att Programmet är svårt och jag vidhåller att om det verkar svårt för någon, är det för att han inte gör det "rätt". Visst, när jag kom till den här Gemenskapen, var jag inte i den positionen eller i stånd till att hantera något svårt! Jag gjorde saker och ting enkelt. Men jag måste tillägga att när jag först började var jag bra sponsrad.


Jag vidtog de åtgärder nu sammanfattade i Programmets första nio Steg: behov av erkännande (Första Steget), kapitulation (Andra genom Sjunde) och gottgörelse (Åttonde och Nionde). Efter att ha gjort detta, har jag inte längre problem med drickandet, eftersom det har överlämnats till en Högre Makt. Nu hade jag — och har fortfarande — ett levnadsproblem. Men det tas hand om genom att praktisera Stegen Tio, Elva och Tolv. Så jag behöver inte vara bekymrad om någonting, mer än ett enkelt tre-stegs program, som genom praktikserandet har blivit en vana.


Steg Tio möjliggör att jag kan kontrollera mig själv och mina dagsaktiviteter. Jag har funnit att de flesta saker som stör mig är små saker, men är ändå de saker som om de inte åtgärdas, kan växa och så småningom överväldiga mig. Min dagliga koll omfattar goda gärningar så väl som tvivelaktiga sådana; ofta finner jag att jag kan berömma mig själv på vissa områden, medan jag i andra är skyldig ursäkter.


Steg Elva gör jag efter min dagliga inventering. Jag behöver oftast det lugn som är följden av bön och meditation och jag tar emot vägledning för mitt liv och mina handlingar.


För mig innebär Steg Tolv inte bara att föra budskapet vidare, utan utvidgar AA-principerna i alla faser av mitt dagliga liv.


Jag lärde mig för länge sedan att detta är ett livsförändrande Program, men efter att förändringen har skett, är det nödvändigt för mig att fortsätta mina ansträngningar för att förbättra mig själv mentalt, moraliskt och andligt.


Detta är mitt enkla program och jag rekommenderar det till alla som vill ha ett bra liv och är villig att göra sin del av att hjälpa.


Clarence Snyder, St. Petersburg, Florida