AA STUDIER


RÄTTA TILL VÅRA MISSTAG


Skrivarvänlig version


Bill W. skrev,


"Under de år som ligger framför oss kommer vi naturligtvis att göra misstag. Erfarenheten har visat oss att vi inte behöver vara rädda för det, förutsatt att vi alltid förblir villiga att erkänna våra fel och rätt till dem omedelbart. Vårt tillväxt som individer är beroende av den hälsosamma process som består i att lära av misstag. På samma sätt kommer också vår gemenskap att växa.


Låt oss komma ihåg att ett samhälle av män och kvinnor som inte enkelt inte kan rätt till sina egna fel helt säkert kommer att stagnera om inte rent av falla sönder. Sådant är det universella straffet för att inte växa. På samma sätt som varje medlem i AA ständigt måste göra sin moraliska självrannsakan och handla utifrån den måste också hela vår gemenskap göra om vi skall kunna överleva och kunna tjäna på bästa sätt." (AA Blir Myndigt, sid. 241)


Med så få som hittar varaktig nykterhet och den fortsatta minskningen av AA-grupper, är det uppenbart att vi inte har varit villiga att erkänna våra fel och att rätta till dem omgående.