AA STUDIER


Vad betyder kapitulation?


Skrivarvänlig version


Av ännu okända orsaker kan Programmet och Gemenskap i AA åstadkomma en kapitulation, som i sin tur kan leda till en period fri från drickandet. Det blev allt mer uppenbart att i allas psyke fanns ett okuvligt ego, som bittert motsatte sig varje tanke på nederlag. Fram till att egot blev minskat på något sätt eller ineffektivt, så är sannolikheten för kapitulation inte förutsägbar.


AA, fortfarande mycket i sin linda, firade en tredje eller fjärde årsdag av en av grupperna. Talaren närmast före mig berättade i detalj om de ansträngningar som hans lokala grupp—som bestod av två män—hade haft för att få honom nykter och bli deras tredje medlem. Efter flera månader av fåfänga försök från deras sida och upprepade djupdykningar på näsan för hans del, fortsatte talaren att säga: "Till slut minskade jag mitt ego och har varit nykter sedan dess," det var för två eller tre år sedan. När min tur kom för att tala, använde jag hans fras "till slut minskade jag mitt ego", som en text att väva mina kommentarer runt. Snart ur ögonvrån blev jag medveten om ett förbryllat stirrande. Det kom från den föregående talaren.


Det var alldeles klart: Han var ytterst förvånad över att han hade sagt något, som var vettigt för en psykiater. Händelsen visade att två personer, en som närmar sig frågan kliniskt och den andra som förlitar sig på sin egen intuitiva berättelse om vad som hade hänt honom, båda kom fram till exakt samma iakttagelse: behovet av att minska egot. Det är allmänt känt att en återgång till ett fullfjädrat ego, kan hända när som helst. År av nykterhet är ingen försäkring mot dess återkomst. Nej AA:are, oavsett deras veteranstatus, kan aldrig sänka sin vaktsamhet mot ett återupplivat ego.


Funktionen av kapitulationen i AA är nu tydlig. Den producerar "att sluta" genom att få den enskilde att säga, "Jag slutar. Jag ger upp mitt egensinniga sätt. Jag har lärt mig min läxa." Mycket ofta är det första gången i den enskildes vuxna karriär, han har stött på den nödvändiga disciplinen, som bromsar honom i hans huvudlösa takt. Faktiskt så har han turen att inom sig ha förmågan att kapitulera. Det är det som skiljer honom från de vilda djuren. Och detta händer därför att vi kan kapitulera och verkligen känna, "Ske Din vilja, inte min".


Tyvärr kommer egot tillbaka om inte individen lär sig att acceptera ett disciplinerat sätt att leva, vilket innebär att tendensen för att egot återkommer, kontrolleras permanent.


Detta är ingen nyhet för AA-medlemmar. De har lärt sig att en enda kapitulation inte är tillräckligt. Under klokt ledarskap av AA:s grundare, har behovet av att fortsätta att sträva efter att bibehålla detta mirakel starkt betonats. De Tolv Stegen uppmanar upprepade inventeringar, inte bara en och det Tolfte Steget är i sig en återkommande påminnelse, att man måste arbeta på att bevara nykterheten. Dessutom kallas detta för Tolfte Stegs-arbete — vilket är precis vad det är. Vid det laget så är miraklet för den andra personen.


Dr. Harry M. Tiebout, M.D.