AA STUDIER


VARFÖR?


Skrivarvänlig version


Om vi accepterar faktumet att alkoholismen är en av de
dödligaste sjukdomar som mänskligheten känner till och
att kroniska alkoholister inte kan avhålla sig från att dricka


Och


Om det enda kravet för medlemskap i Anonyma Alkoholister
är en önskan att sluta dricka


Och


Om den enda kända Lösningen för tillfrisknande från alkoholism
är en Andlig Erfarenhet som ett resultat av att ha gjort
Anonyma Alkoholisters Tolv Steg


(Här följer de steg vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande)
(När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande)


Och


Om varje AA-Grupp endast har ett huvudsyfte -- att föra
budskapet vidare till de alkoholister, som fortfarande lider.


Eller


Om nykterhet – frihet från alkohol – genom att lära och praktisera
Anonyma Alkoholisters Tolv Steg


Och


Ett Löfte i Anonyma Alkoholisters Grundtext är att visa andra
alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat


Sedan


VARFÖR är budskapet som innehålls i Stora Boken
ej närvarande på så många möten som ger sig ut
för att vara AA-möten?


Det är bara för enkelt för smarta människor!